The manor Central Park

”Nhà” Là nơi ta trở về, nơi ta buông bỏ đi biết bao bộn bề lo toan của cuộc sống. ”Nhà” là nơi giản dị và thiêng liêng nên The Manor Central Park là nơi tôi lựa chọn.

Cảm hứng Sáng Tạo

Cuộc sống sinh động náo nhiệt ở các thành phố Châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng vốn bắt đầu từ giải pháp: ”Tổ hợp chức năng cộng sinh” tạo nên những con phố không ngủ. Nơi chức năng thương mại, văn phòng, giải trí và nhà ở được sắp xếp trong cùng một không gian hướng tới sự hòa hợp, hỗ trợ, tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững.